Universiteten och högskolorna har ett guldläge när till exempel e-postlösningar upphandlas. Leverantörerna står på kö för att sköta både leverans och drift helt gratis. Syftet är tydligt: Studenterna, morgondagens användare och beslutsfattare, ska vänjas vid plattformen och varumärkena ska stärkas.

Google och Microsoft hör till de mest offensiva företagen. Upphandlingsansvariga på universiteten vittnar om att gratis har blivit en självklarhet när det gäller grundläggande funktioner.

– I dagsläget finns det ingen anledning för ett universitet eller en skola att ha ett eget e-postsystem. Det är rent slöseri med skattepengar, säger Joakim Nejdeby, it-direktör på Linköpings universitet.

Han var tidigt ute med att välja Google Apps, inklusive e-postplattformen Gmail, till de 26 000 studenterna. Den snarlika företagstjänsten för ett bolag med lika många anställda skulle kosta över åtta miljoner kronor per år.

– Microsoft var på oss och vi förde diskussioner med båda. Till slut skulle det bli gratis även från Microsoft, säger Joakim Nejdeby.

Nyligen tog Microsoft sin första universitetskund i Sverige när Chalmers valde plattformen Live@edu, även den kostnadsfri. Samtidigt går Konstfack i Stockholm över till Microsofts molntjänst. Göteborgs universitet har precis Linköping valt Google.

Båda lösningarna är fria från reklam och innebär alltså inga direkta inkomster för leverantörerna.

Sara Rosengren är ekonomie doktor på Handelshögskolan med marknadskommunikation som specialitet. Hon säger att satsningarna på universitet innebär en stor möjlighet för leverantörerna.

– De unga har inte fått helt fasta vanor och mönster och har ännu inte hamnat i lunken som kommer med tiden. De här företagen kan vänja dem vid sin produkt.

Inom forskningen kallas metoden kognitiv inlåsning. Det innebär att gratiserbjudanden till rätt grupp vid rätt tidpunkt skapar vanor som leverantören i ett senare skede kan tjäna pengar på.

Både Microsofts och Googles studentplattformar är gratis även för grundskolan, men hittills är det universitetens satsningar som har fått störst uppmärksamhet.

Just den åldern kan vara perfekt för leverantörerna, enligt Sara Rosengren.

– Studenterna är närmare beslutsfattande funktioner där de kan betala. Innan dagens 14-åringar har blivit tillräckligt gamla så kan det ha hänt mycket.

Leif Sunesson, Microsofts säljchef för skolor och högre utbildning, uppger att företaget just nu förhandlar med ett tiotal lärosäten om paketet Live@edu.

Förutom att studenterna fungerar som betatestare ser han stora möjligheter att skapa en användarbas för framtiden.

– Om studenterna börjar använda Livetjänsterna är vi övertygade om att de kommer att fortsätta använda dem när de slutar studera, säger han.

Fakta

Göteborgs och Linköpings universitet kör Google Apps.

Chalmers och Konstfack kör Microsoft Live@edu

Apple, Dell och HP har alla studentrabatter på hårdvara som pc och tillbehör. Dessutom har en mängd mobiloperatörer lägre priser för studerande.