Det kan jämföras med motsvarande period förra året då resultatet blev minus 38 miljoner kronor och omsättningen uppgick till 579 miljoner kronor. Songs rörelseresultat före avskrivningar har ökat från 14 miljoner kronor för fjolårets första kvartal till 68 miljoner kronor. Företagets kassaflöde för kvartalet uppgick till minus 122 miljoner kronor jämfört med 287 miljoner kronor för förra årets första kvartal. Det negativa kassaflödet förklaras med en högre investeringstakt inom dsl-täckning och att företaget minskar andelen hyrda förbindelser. Bruttomarginalen före avskrivningar blev 49 procent.

I utsikterna för helåret 2004 räknar Song med bättre omsättning och resultat än förra året. Ett positivt resultat och ett positivt kassaflöde uppges dock vara utsatt för risker och är beroende av en rad faktorer, av vilka några uppges ligga utanför Song Networks kontroll.

Song Networks meddelade nyligen att bolagets vd och koncernchef sedan 2002, Tomas Franzén, lämnar företaget för att börja som vd på Eniro från och med juni månad. Tillträdande vd är Mats Lundqvist.