Tillväxten sker på samtliga stora mobilplattformar, rapporterar Black Duck Software, ett företag som samlar information om miljarder och åter miljarder rader öppen källkod från fler än 4 000 webbplatser.

Näst efter tokpopulära Iphone är Android den mobilplattform som lockar flest öppen källkods-utvecklare just nu. Siffrorna är 266 nya öppen källkods-projekt för Iphone och 191 på Android under 2008.


En stor del av öppen källkodsprogrammen till Iphone och Android kom under fjolåret.

Även Windows Mobile kan visa upp en rejält tillväxt med 174 projekt under förra året av 359 projekt totalt.

Peter Vescuso, marknadschef på Black Duck Software, tolkar siffrorna som positiva för öppen källkod.

– Utvecklingen mot fler öppna projekt på mobilplattformarna accelererar under de närmaste åren, säger Peter Vescuso.

Andreas Sjöström, mobilutvecklingsexpert på Sogeti, säger att det är Iphones förtjänst att öppen källkod gör framsteg i mobilvärlden. Iphone tillhandahåller en distributionskanal för utvecklare.

– Dörren till slutanvändarna har öppnats på allvar, säger han.

Andreas Sjöström tillägger att den utvecklingen ligger i linje med det som var den stora grejen på mobilmässan i Barcelona för några veckor sedan. Det vill säga att försäljningen av smarta telefoner ökar markant. Numera köper även vanliga konsumenter smarta telefoner som Iphone och sådana med Windows Mobile, Symbian S60 och Android. Så var det inte tidigare.

– Det här driver på utvecklingen av applikationer som bygger på både öppen och stängd källkod, säger Andreas Sjöström.

Svenska Microsofts teknikchef Daniel Akenine tror att de öppna programmens frammarsch på mobilplattformarna kan vara ett resultat av att mobilplattformarna i sig i allt större utsträckning liknar traditionella datorer.

– Det återspeglar vad som händer i den övriga världen, säger Daniel Akenine.