Sverige ska under höstens EU-ordförandeskap ta initiativ till en plattform för unionens framtida it-politik. Det handlar om vad som ska ta vid när EUs it-politiska program i2010 går i mål nästa år. Näringsdepartementet som leder det svenska arbetet kallar den nya plattformen eUnion 2015.

– Det finns stora förväntningar på Sverige eftersom vi har ett bra track record på it-området, säger Anders Hektor, departementssekreterare på enheten för it-politik på Näringsdepartementet.

Agendan för den nya it-politiken ska sättas på en konferens i Visby i november. Som underlag till detta har regeringen beställt en studie kring framtidens europeiska informationssamhälle av konsultföretaget SCF Associates. Erik Bohlin, biträdande professor vid Chalmers och konsult knuten till SCF Associates, är en av dem som ska genomföra studien.

– Läget är gynnsamt eftersom det sker en vaktavlösning efter i2010. Sverige har ett gyllene ögonblick att påverka, inte minst för att Sverige var tidigt ute med telekomliberaliseringen och med formuleringar av it-politiska mål, säger Erik Bohlin.

Han menar att Sverige har chansen att sätta ett bestående avtryck, inte minst med tanke på finanskrisen och lågkonjunkturen.

– It är ett nyckelområde för återhämtning och tillväxt, det gäller att utnyttja det från politisk nivå. EU satsar till exempel en miljard euro via lantbruksstödet till bredband, medan Obama satsar 7 miljarder dollar. Men det viktiga är inte bara att investera i hårdvara utan även i utbildning. Det gäller att ta tillvara humankapitalet när arbetslösheten blir större, säger Erik Bohlin.

Enligt Anders Hektor har EUs it-politiska program stor betydelse för utvecklingen, eftersom medlemsländerna utgår från detta för att nå mål och jämföra sig med andra länder. Så även Sverige.

– Det är en liten förbannelse för Sverige att vi varit bäst i klassen så ofta, då är det inte lika lätt att visa bra tillväxtsiffror. Samtidigt finns det anledning att tro att vi är på nedåtgående medan andra länder gör mer, säger Anders Hektor.

Näringsdepartementet har ambitionen att åstadkomma konsensus mellan medlemsländerna, något som visat sig vara mer eller mindre ett måste för att få saker att hända. Det man ska komma fram till är vilka prioriteringar som ska göras, vilka trögheter som finns inbyggda i systemet, vilka konkreta områden som bör satsas på och hur arbetet ska styras.

– Två tredjedelar kommer säkert att vara gammal skåpmat, det vi inte åstadkommit hittills. Till exempel e-id. Men sen gäller det att komma fram till hur vi går vidare, säger Anders Hektor.

Fakta

Näringsdepartementets konferens om EUs framtida it-politik hålls i Visby den 9-10 november. Bland talarna finns förutom infrastrukturminister Åsa Torstensson också utrikesminister Carl Bildt som ska tala om it ur ett policyperspektiv.

Dessutom ska
Finansdepartementet under hösten hålla en ministerkonferens om e-förvaltning.