Som Chaplin revolutionerade filmkonsten har internet revolutionerat spridningen av information och kultur. Moderna tider kräver nya synsätt och anpassning till dagens livsmönster och teknik. De som inte hänger med går samma öde till mötes som dinosaurierna.

Upphovsrätten som idé är rimlig och rätten för upphovsmän till ekonomisk ersättning för de verk de skapar är det också. Jag tror även på en upphovsrätt på internet.

Men jag efterlyser ett nytänkande från upphovsmän och rättighetsinnehavare för att de ska kunna exploatera sina verk och tjäna pengar på dem.

Det är dags att inse att tiden då man kunde göra en förtjänst på x kronor för varje kopia av ett verk är på väg ut. Det beror på att kontrollen över exemplarframställningen är förlorad, men också på att kontrollen över distributionen inte existerar längre.

Den digitala revolutionen satte en kopieringsmaskin i var mans hand och internet förde in en enorm distributionsapparat till varje uppkopplat hem utan någon egentlig kostnad.

Att tro att man ska kunna stoppa piratkopiering med lagar och restriktioner är naivt i vårt utvecklade samhälle.

Därmed inte sagt att det ska vara tillåtet. Men det är lite som med tandkrämen som tryckts ur tuben – väl ute är den väldans svår att få in igen.

Så i stället för att fokusera på nya lagar, som Ipred, åtal och nedstängningar av fildelningssajter kan vi vända tankarna och se framåt positivt.

Musik och film konsumeras som aldrig förr. Vi har nya entreprenörer med kreativa affärsmodeller som väntar på att exploateras. Häri ligger också lösningen – att göra lagliga tjänster och modeller så mycket bättre att piratkopiering blir ointressant för den stora massan. Men det krävs också att upphovsmännen satsar och vågar.

I dag är tyvärr de lagliga alternativen för film få och inte bra. De kommer att bli bättre men jag förstår att många internetanvändare blir förbannade och går till Pirate Bay när kopieringsskydd och annat hindrar dem från att använda de lagliga tjänster som finns.

Om en film inte är tillgänglig på laglig väg förstår jag att många laddar ner den illegalt. Det handlar om vanlig kundanpassning, att erbjuda det som efterfrågas. Men som Ifpis toppchef John Kennedy sa, DN 25/2 -09, är filmindustrin där musikindustrin var 1998. Det gäller att snabbt ta igen tio år.

Headweb startades just för att hjälpa filmbranschen att skapa den mest användarvänliga filmtjänsten och på allvar konkurrera med illegal nedladdning med incitament som utbud, användarvänlighet och användarupplevelse.

Än är vi inte framme men det viktiga är att man vågar testa och pröva nya modeller och inte stirrar sig blind på att försöka hindra den olovliga kopieringen.

För det kommer att visa sig fruktlöst.