Mashup-applikationer
Det handlar om att sammanfoga olika källor av data och affärslogik för att skapa nya möjligheter.

Med sin korta utvecklingstid kan mashups, enligt Gartner, ”överbrygga gapet mellan hur snabbt affärsverksamheten förändras och hur långsamt företagens mjukvarustöd utvecklas”.

Var noga med att använda källorna utan att bryta mot upphovsrätten.

Mognad: Framväxande, vardag om mindre än två år.


Sociala sökfunktioner
Spara och tagga sökningar i dina informationssystem för att öka träffsäkerheten. Eventuella oklarheter om informationens relevans och betydelse minskar ”när användarna kan dra slutsatser från kollegors sökresultat”.

Mognad: Tonåring, vardag om mindre än två år.


Social taggning
Låt medarbetarna frivilligt tagga informationen för att skapa struktur i ditt företags kunskapsbas. Men räkna inte med att kunna formalisera taggningen, då faller idén.

För att veta om social taggning fungerar i din organisation måste du helt enkelt testa.

Mognad: Tonåring, vardag om mindre än två år.


Wikier
Wikier passar utmärkt för att underlätta projekt och samarbeten inom företaget. Det måste vara lätt att ändra informationen och spåra ändringar.

Gartner anser att tekniken nu är mogen att gå från pilotprojekt till att användas i stor skala.

Mognad: Tidig mainstream, vardag om mellan två och fem år.


Videosök
Youtube har förändrat webben, men även företag kan dra nytta av videoklipp som en del av sociala nätverk och taggningar.

Än så länge är tekniken och nyttan oprövad, men räkna med att videosökningar snart finns hos många videokonferensleverantörer.

Mognad: Embryo, vardag om mellan fem och tio år.

Källa: Gartner

Fakta

Det här är första delen av två om innehållshantering. Den andra delen handlar om att skapa rätt strategier för det digitala materialet.

> Artiklarna ingår i ett kompendium som finns att ladda ner i sin helhet på computersweden.se/kompendium