Att den amerikanska regeringen ansåg sig ha rätten att avlyssna och censurera de egna medborgarna efter attackerna den 11 september är känt sedan tidigare. Först nu framkommer hur långt makthavarna ansåg att dessa befogenheter sträckte sig.

Enligt regeringens egna resonemang fick man i praktiken obegränsad rätt att avlyssna internettrafik, telefonsamtal och annan kommunikation mellan medborgarna. Regeringen fick även rätt att censurera media och webben samt upphäva åsikts- och tryckfriheten. Det framkommer av dokument som offentliggjordes av den sittande USA-regeringen i måndags.

Regeringen ansåg sig även ha rätt att använda militärt våld mot de egna medborgarna för att bemöta eller förhindra terroristhandlingar.

Uppgifterna framkommer i nyss offentliggjorda dokument skrivna av jurister vid det amerikanska justitiedepartementet, rapporterar News.com. I dokumenten resonerar och argumenterar jurister kring vilka befogenheter regeringen bör ha mot bakgrund av kriget mot terrorismen.

Den 15 januari 2009, bara ett par dagar innan Barack Obama tillträdde som president, informerade den avgående regeringen de egna om att dokumenten inte längre var giltiga.

Dokumenten har offentliggjorts på initiativ av den nyss tillträdda USA-regeringen.