I går yrkade kammaråklagare Håkan Roswall på ett års fängelse för det fyra åtalade, som han hävdar tjänar över 10 miljoner kronor per år på Pirate Bay. För detta finns inga bevis, kontrade försvarsadvokaterna i dag.

– Varifrån kommer den siffran? Var i materialet kan man se det? frågade Gottfrid Svartholm Wargs advokat Ola Salomonsson.

Samtliga fyra försvarsadvokater höll slutpläderingar. Peter Althin, advokat åt Peter Sunde, menade att det aldrig går att bortse från tekniken, och att gränsen mellan de som ansvarat för tekniken och tekniken i sig är hårfin.

Peter Althin kritiserade också målsägandeombudens ifrågasättande av expertvittnet Roger Wallis, professor emeritus vid KTH. Som bland annat kallats "30-procentsprofessorn" av målsäganden, eftersom hans professur är en 30-procentstjänst.

– Hur bemöts han? På en kränkande sätt. Man kan inte vara 30-procentig professor, antingen är man professor eller så man det inte. Man kan inte heller vara 30-procentig människa, sa Peter Althin.

Störst plats fick Carl Lundströms advokat Per E Samuelson. Han ansåg att åklagaren inte kunnat visa vilket individuellt ansvar de fyra åtalade haft.

– Det är själva tekniken som omfattas av åtalet, sa Per E Samuelsson och vände sig direkt till rätten:

– Det här blir en principiellt viktig dom. Skriver ni att verksamheten är olaglig, oavsett om ni friar eller dömer, så kan det användas mot alla sajter med liknande teknik. Det gör att den uppgift ni har framför er är oerhört betydelsefull.

Per E Samuelsson hävdade också att det finns en politisk aspekt rätten måste undvika att ta hänsyn till.

– Ni har fått förtroendet att döma i en rättegång som kanske är den principiellt viktigaste i Europa i det här århundrandet, sa Per E Samuelson.

Rättens ordförande meddelade i slutet av dagen att tingsrättens beslut, eller beslut och dom, kommer den 17 april klockan 10.