Anna Eckerdal har i sin avhandling vid Uppsala universitet granskat ingenjörsstudenternas lärande inom programmering. Avhandlingen visar att studenterna har svårt att koppla ihop teori med den praktiska programmeringen.

– Min forskning visar bland annat att många studenter har svårt att förstå elementära begrepp och att självständigt skriva även enkla datorprogram efter de inledande programmeringskurserna, säger Anna Eckerdal.

Men även i slutet av de datavetenskapliga utbildningarna har studenterna problem med centrala praktiska moment som att designa mjukvara, enligt Anna Eckerdals avhandling. Nu hoppas hon att hennes forskning ska bidra till att förbättra ingenjörsutbildningarna.

Anna Eckerdahl försvarar sin avhandling, som baseras på intervjuer med studenter i Sverige, Storbritannien och USA, den 6 mars.