Code Labs kallas satsningen, och tanken är att utvecklare ska kunna ansluta sig och få väl hjälp med egen Googleutveckling så väl som tillgång till andra, nya Googletjänster.

Googles framgångar med redan framtagna tjänster är ett resultat av det samarbete och den återkoppling företaget haft med utvecklare, skriver Tom Stocky, utvecklingschef på Google, i ett blogginlägg. Just det vill företagets satsa mer på, genom Code Labs.

Det går att nå runt 60 projekt på Code Labs redan i dag, bland dem App Engine, Google Web Toolkit och gränssnitt mot Maps Calendar Data och Youtube.