Någon gång under 2010 ska den nya serverhallen tas i bruk i lokaler som tidigare varit ett pappersbruk i Stora Ensos ägo. De första testerna ska inledas nästa år.

”När det är färdigutvecklat är vi övertygade om att anläggningen kommer att utgöra en viktig del av vår infrastruktur flera år framöver”, heter det i ett uttalande.

Google betalar över 400 miljoner kronor för själva anläggningen och sammanlagt beräknar företaget investera 2,3 miljarder kronor på närvaro i Linux hemland.

Det är ändå mindre än vad Google planerar att plöja ner i motsvarande satsningar i USA. Datahallar där kan gå loss på tre gånger så mycket, enligt nyhetssajten Data Center Knowledge.

Placeringen är perfekt för anslutning till Teliasonera International Carrier, som en av sina stora knutpunkter vid Östersjön just i detta område. Det ger en direkt förbindelse med både Sankt Petersburg och Moskva. Det är dock oklart vem som ska stå för uppkopplingen till hallen.

Omkring 50 personer ska rekryteras, allt från Linuxtekniker till experter på storskalig drift. Även säkerhetstjänster finns bland de lediga jobb som Google utannonserar. I första hand satsar bolaget på att anställa lokalt och säger sig vilja samarbeta med skolor och universitet i närheten.

Fredrikshamn, eller Hamina som staden heter på finska, ligger i södra Finland på kusten mot Finska viken, inte långt från den ryska gränsen och Sankt Petersburg, där Tieto öppnade en driftanläggning i januari.