Enligt Forresters årliga undersökning av trenderna på hårdvarumarknaden bland både små och stora företag visar att molnet så sakta börjar bli ett alternativ för serverdriften.

Än så länge har endast fem procent av de stora företagen lagt ut servrerdrift i molnet, där man bara betalar för de resurser som använts. Men 60 procent fler kommer att göra det under året. Bland de mindre företagen har två procent lagt ut driften, och lika många kommer att göra det i år.

Undersökningen visar också att servervirtualisering nu utnyttjas på en majoritet av alla företag, med strax över 50 procent både för små och stora företag.

Förutom att minska kostnaden för servrarna tittar även nästan tre fjärdedelar av alla företag på möjligheten att använda nya tekniker för att sänka kostnaden för sina pc. Skrivbords- och klientvirtualisering är en vanlig metod för att göra det.

Siffrorna kommer från två olika rapporter, en för stora och en för små och mellanstora företag, i USA och Europa. Totalt har 2 600 beslutsfattare svarat på enkäten.