– Det brev som kommunerna gått ut med är det första i sitt slag och kan förhoppningsvis inspirera andra att agera på liknande sätt, säger Mats Östling, it-strateg på SKL.

När kommuner tidigare ställt leverantörerna mot väggen har dessa sagt att det inte finns något intresse bland övriga kunder. Dessutom brukar leverantörerna verka förvånade och säga att ingen frågat efter det hittills.

– I de enkäter som vi har skickat ut har däremot ett av de viktigaste önskemålen varit att leverantörer öppnar både gränssnitt och databaser, säger Mats Östling, som tycker att det är omodernt av systemleverantörerna att använda hårda kopplingar till andra leverantörers program i stället för att underlätta informationsutbyte med öppna standarder.

– En modern informationsstruktur bygger på information som är lättåtkomlig, öppna standarder som underlättar informationsutbytet och utbytbara komponenter som stöder förändring och effektivisering.

Marcus Rejås, aktiv inom intresseorganisationen FSFE, anser att inlåsningseffekter är ett enormt stort problem.

– Nästan allt motstånd som en organisation känner inför ett plattformsbyte beror på inlåsningseffekter på ett eller annat sätt. Att kunderna blir inlåsta är inte en slump utan en taktik som flera leverantörer, inte bara Microsoft, använder sig av. Det är bra att kunderna identifierar problemet och ställer krav på sina leverantörer. Jag tror att problemet växer om man inte gör något åt det, säger Marcus Rejås.