Under förra året rapporterades 115 säkerhetshål i Firefox. Samma år hade Opera, Internet Explorer och Safari omkring 30 var, enligt en rapport från säkerhetsföretaget Secunia.

Samtidigt var Firefox snabbare på att täta sårbarheter som de inte fått information om i förhand jämfört med Microsoft. Normalt meddelas det berörda företaget i god tid innan information om en sårbarhet görs tillgänglig, men det sker inte alltid.

Det finns tre säkerhetshål som Microsoft fortfarande inte har tätat, trots att de rapporterades för snart ett år sedan. Bland de mer allvarliga säkerhetshålen fanns det två som tog upp till 110 dagar att täta.

Mozilla tog i värsta fall 86 dagar på sig att täta en lucka som inte bedömdes som allvarlig. En bugg som låg lite högre upp på skalan, men fortfarande långt ifrån kritisk, lagades efter 15 dagar.