Musikbranschens intresseorganisation Stim har frågat de svenska musikanvändarna på internet om de är intresserade av att köpa ett abonnemang som ger dem laglig rätt att dela med sig av sina musikfiler till andra användare.

Totalt svarade 1 123 personer på undersökningen. Resultatet blev att 86,2 procent kan tänka sig köpa ett "fildelningsabonnemang".

– Musikanvändarnas stöd är en förutsättning för att vårt förslag om ett fildelningsabonnemang ska kunna bli verklighet. Undersökningen visar att de som i dag fildelar vill göra rätt för sig, säger Susanne Bodin, Stims kommunikationschef, i ett skriftligt uttalande.

På frågan hur mycket man kan tänka sig betala per månad för ett fildelningsabonnemang svarade drygt hälften att ett pris på 50 till 150 kronor per månad är tänkbart.

– Internetleverantörerna bör snarast ta fram nya abonnemang som tillgodoser marknadens önskemål. Stims förslag om en licensieringsmodell för att möjliggöra laglig fildelning lanserades för ett år sedan och kvarstår som ett erbjudande till internetleverantörerna. Den aktör som först tar fram ett lagligt fildelningsabonnemang tar samtidigt sitt ansvar för mångfald och bredd i framtidens kulturliv, säger Eva Modin, Stims vice vd.