Danmark ligger i Europas bredbandstopp med en penetration på 37,5 procent. Detta enligt statistik från telekombranschens organisation Ecta. Bredbandspenetrationen i Danmark har ökat med 8,7 procent på ett år.

Tvåa ligger Holland med 36,3 procent. Sverige placerar sig på en tredjeplats med en bredbandspenetration på 30,1 procent, en ökning med måttliga 5,1 den senaste året.

Snittet för penetrationen i Europa är 22,7 procent. Den snabbaste tillväxten hittas på Malta, i Grekland och på Cypern.

Sverige toppar ändå en lista - den över vilka länder som har flest fiberanslutningar. Här ligger Sverige etta med 5,6 procents penetration, före Estland med 4,9 procent och Litauen med 4,2 procent.

Bredbandspenetration enligt Ectas definition är antalet anslutningar dividerat med antalet invånare.