Den ökade konkurrensen mellan cyberkriminella och ambitionen att infektera så många datorer som möjligt kommer under 2009 att leda till att säkerhetshoten migrerar till plattformar som tidigare varit skonade. Det säger säkerhetsföretaget Kaspersky Labs i en rapport.

Skiftet kommer att påverka alla plattformar som inte är baserade på Windows, men det slår hårdast mot Mac OS och mobila plattformar. Tidigare har skadlig kod riktad mot dessa plattformar oftast varit så kallad proof of concept-kod, men nu har marknadsandelarna blivit tillräckligt stora för att cyberkriminella ska intressera sig för dem, enligt Kaspersky.

Företaget säger också att det finns ett stort antal olösta säkerhetsproblem relaterade till Mac OS och mobila plattformar och att användarna inte är beredda på attacker från skadliga program.