Lågkonjunkturen sätter ett stort mörkt avtryck i den senaste konkursstatistiken över de svenska företagen. I februari ökade konkurserna totalt med 52 procent jämfört med samma månad för ett år sedan och affärs- och kreditupplysningsföretaget UC uppger att också Stockholm drabbas hårt nu.

– Stockholm klarar sig fortfarande bättre än övriga riket, men konkurserna i huvudstadslänet ökar nu snabbt i handeln, byggsektorn och bland små konsultföretag, kommenterar Roland Sigbladh, marknadschef på UC.

Antalet konkurser i it- och telekombranschen uppgår hittills i år till 42 stycken, att jämföra med 29 motsvarande period året innan. Enligt Roland Sigbladh är it ändå den av de stora branscherna som klarat sig bäst hittills.

– Min bedömning är att den branschen är förhållandevis skonad hittills, utslagningen har inte börjat ännu. Men det är klart att om nedgången håller i sig kommer också it att påverkas.

Roland Sigbladh fortsätter:

– It-branschen gick igenom ett riktigt stålbad i början av 2000-talet. De som överlevde var de mest lönsamma och jag tror också att man lärde sig mycket då. Det är också många företag som lyckats bygga upp en bra kassa under de här goda åren och jag tror inte att det blir någon dramatisk utslagning i it-branschen nu.

Där konkurserna ökar allra mest är inom tillverkning av metallvaror, där konkurserna gick upp med 157 procent och inom transportsektorn där de gick upp med 144 procent.

Fakta

Tillverkning av datorer och elektronikvaror: 5
Partihandel med informations- och kommunikationsutrustning: 2
Telekommunikation: 6
Dataprogrammering och datakonsultverksamhet: 27
Databehandling, hosting och webbportaler: 2

Siffrorna gäller januari och februari i år.

Källa: UC