FN-organet ITU har släppt en ny version av sitt ICT Development Index, som visar hur långt it-utvecklingen kommit i 154 olika länder. Ettan på listan är Sverige, följt av Sydkorea, Danmark, Nederländerna och Island.

Indexet, som baseras på statistik för år 2007, kombinerar 11 faktorer, bland annat tillgång till informationsteknik, hur många som använder it och hur stora kunskaperna i it-användning är.

Nästan alla länder har förbättrat sitt indextal sedan den förra mätningen 2002, då Sverige också låg i topp. Men vissa utvecklas snabbare, framför allt länder i Östeuropa.