"Verktyg för innehållshantering på webben brister när det gäller användbarhet, de är alldeles för krångliga", säger Tim Walters, analytiker på Forrester.

Det finns en rad faktorer som gör att innehållshantering på webben, även kallat wcm, har spelat ut sin roll. Tim Walters på analysföretaget Forrester drar det hela så långt att det är en nödvändighet att byta fokus för att företagen inte ska gå under i den ekonomiska kris som nu råder.

– Numera måste företag jobba med att extrahera ett värde ur innehållet, inte bara att styra det, säger Tim Walters.

Ett steg bort från innehållsstyrning tas genom att företagen satsar betydligt mer energi på att göra morgondagens webbplatser mer personliga, med hjälp av olika språk beroende av besökare och communities.

– Många wcm-system har haft stöd för olika språkval länge, men den möjligheten används mycket sällan, säger Tim Walters.

Han tillägger att ett steg i förändringsarbetet mot en mer personlig webbplats är att leverantörerna döper om wcm-verktygen. Ord som kundrelation och kundupplevelse bör prägla både dem, och webbplatserna.

Dessutom föreslår Tim Walters nya yrkesroller, som innehållsarkitekter och innehållsadministratörer.

– Traditionellt brukar företagets webbplats skötas på halvtid av någon grafiker, det räcker inte, säger Tim Walters.

En annan orsak till att wcm är på väg ut är att dagens webbplatser är mycket informationsintensiva och komplexa, och inget av de wcm-verktyg som finns i dag fixar att ha sköta dessa webbplatser fullt ut.

– Wcm-verktyg brister när det gäller användbarhet, de är alldeles för krångliga, säger Tim Walters.

Fakta

Wcm-verktyg kallas även för publiceringssystem, och cms-verktyg.

Wcm står för
web content management. Cms står för content management system.

Det finns flera
aktörer på den svenska marknaden, bland andra Episerver och Polopoly.

Förutom att göra webbplatsen mer personlig säger Tim Walters att det också är viktigt att mäta hur webbplatsen fungerar. Då räcker det inte med att mäta hur många som besöker webbplatsen och hur länge de stannar. Även beteendemönster ska studeras.