Eftersom Microsoft har varit så -dominerande på webbläsare har företagets utvecklare inte alltid behövt vara så noga med att följa officiella standarder. I kraft av sin dominans har företaget kunnat fastställa egna standarder i Internet Explorer.

Situationen håller på att förändras. Dels har uppstickaren Mozilla börjat ta marknadsandelar med Firefox, dels anstränger sig många utvecklingsgrupper på Microsoft mer än tidigare med att följa allmänt vedertagna standarder.

Mallar följer mallar
Ett exempel på hur Microsofts, enligt många långsamt, förändrade inställning till standarder påverkar det praktiska arbetet är kommande version 7 av Internet Explorer, IE7.

På webbplatsen Devarticles finns en genomgång av hur förhandsversionen av IE7 hanterar stilmallar, så kallade cascading style sheets, eller css som de också kallas.

Enligt Devarticles kommer IE7 att följa den officiella standarden för stilmallar på ett mycket bättre sätt än tidigare versioner. Och det är väl jättebra, eller hur?

Nja, problemet är att många utvecklare av webbsidor har lärt sig att skriva html-kod som tar hänsyn till egenheterna i användningen av stilmallar i Internet Explorer. Nu finns det en rädsla för att dessa speciallösningar inte kommer att fungera i IE7. Det skulle i så fall få följden att tusentals, kanske hundratusentals, webbsidor behöver göras om.

Bland ett stort antal ändringar vad gäller stilmallar i IE7 märks sådana som gäller flytande element som inte visas korrekt, att bläddringslister inte visas vilket medför att innehåll inte syns, inkorrekt höjd på linjer, dubbla marginaler på flytande element och felaktig positionering.

Gamla versioner berörs inte
Listan kan göras mycket längre. Det positiva, om Microsoft lyckas bättre med hanteringen av stilmallar än tidigare, är att utvecklare av nya sidor inte behöver ta hänsyn till konstigheter i Internet Explorer i samma utsträckning som tidigare om IE7 blir populär.

Men de gamla versionerna av webbläsaren kommer att ha kvar sina problem. Och så återstår det att se hur webbsidor med speciallösningar visas i IE7. Som det ser ut nu kommer det en skarp version framåt sommaren.

Fakta

Det finns flera fördelar med stilmallar, vilka också kallas cascading style sheets:
n Man kan definiera ett visst utseende för en viss typ av element på ett ställe och sedan referera till det för flera element.
n Det blir enklare att skapa ett enhetligt utseende på en webbplats.
n Det blir enklare att ändra utseendet för en webbplats.
Läs mer om nyheterna i Internet Explorer 7 på
computersweden.se/c/250