I dag gick Google ut med planerna: Sökjättens annonsering ska skräddarsys genom att användarnas surfvanor kartläggs. Idén är inte ny, men anses kontroversiell när ett så stort företag inom kort kommer dra igång den i full skala.

Det framgår inte minst av att höga chefer tidigare i veckan har besökt till exempel Datainspektionen, myndigheten med ansvar för att övervaka personuppgiftslagen och integritetsfrågor på internet, för att informera om lanseringen i förtid.

Liknande möten ska ha ägt rum på dataskyddsmyndigheter runt om i Europa. I Sverige stod Nicklas Lundblad, europeisk policychef på Google, för informationen till Datainspektionen.

Google är vanligtvis mycket försiktigt med information om kommande lanseringar och har gjort sig känt för att i stället smygsläppa tjänster som är i ett tidigt utvecklingsstadium.

På Datainspektionen är man positiv till att Google infört en möjlighet för användare att inte delta i systemet med de riktade annonserna. Dessutom kan ens intresseprofil redigeras manuellt.

– Vi kan konstatera att Google gjort en del för att minska integritetsintrånget, vilket är bra, säger Jonas Agnvall, jurist på Datainspektionen.

Det är ännu för tidigt att säga om myndigheten kommer att inleda en granskning av systemet. Sammanträdet tidigare i veckan innebar inte någon diskussion om integritetsfrågor utan var ett rent informationsmöte.

– Det är bra att man tänker på integriteten, men vi har inte på något sätt godkänt det här. Vi har bara fått information om att de lanserar produkten, säger Jonas Agnvall och tillägger att Datainspektionen ska följa utvecklingen.

Nicklas Lundblad betonar att Google har arbetat mycket med att säkerställa användarnas integritet. Transparens är ett av nyckelorden, säger han.

– Förtroende är en nyckelfråga, alltså. Fel utformade skulle system som dessa kunna skada det förtroende som alla vill att användare ska kunna känna inför internetannonseringen.

EU har tidigare definierat ett antal områden som ”känslig information” som måste behandlas extra varsamt. Enligt Nicklas Lundblad ska de över huvud taget inte finnas med i den riktade annonsen. Det gäller till exempel ras eller etnisk bakgrund, politiska åsikter, religion, fackligt medlemskap samt information som rör hälsa eller sexuell aktivitet.

– Google kommer inte att koppla information inom dessa områden till en användares cookie och kommer inte att använda dessa kategorier för att visa intressebaserade annonser, säger han.