Webben 2.0-tekniken mashups, hoppkok av information, spås ta beslutsstöden till en ny nivå. Gartner tror att en tredjedel av beslutsstöden 2012 kommer att levereras via företagsomfattande mashups.


Andreas Krohn, vd på mjukvaruföretaget Digitalistic, ser en stor fördel i mashups för affärsanalyser.

Styrkan i mashups är att de kan samla information från affärssystemet, från traditionella bi-system, från nätet och så vidare. En tidig användning av mashups var information i kombination med kartor som Google Maps. Ett exempel skulle kunna vara att kombinera information från säljsystemet med en karta för att få en bild av var vissa produkter säljer bäst.

Andreas Krohn, vd på mjukvaruföretaget Digitalistic, ser en stor fördel i mashups för affärsanalyser.

– De stora företag som använder det, som banker och bilföretag, håller ofta tyst om det då det är en stor konkurrensfördel.

Metoden har inte slagit igenom på bred front ännu.

– Många stirrar sig blinda på att mashups bara är för Google Maps, eller alternativt ett ord för något vi redan använder.

Hans Werner, vd på analysföretaget Radar Group, tror att mashupens inträde på företagen hjälps av trenden av att it-investeringar flyttar från it-avdelningen ut i verksamheten. Många människor arbetar med informationen, som sedan sprids ut i organisationen. Då gäller det att ha tillgång till den på bästa möjliga sätt.

– Den stora skillnaden är egentligen att du skjuter ut verktyget i verksamheten där man är operativ, det ger en högre decentralisering vilket är jätteviktigt. Man får också information som är mer specifikt i den rollen som du har på företaget, säger Hans Werner.

Ytterligare en stor fördel är att tiden det tar att få fram en analys av ett nytt område med ett mashupverktyg är långt mycket lägre än med traditionella bi-lösningar. En affärsenhet med kunskap om systemet kan ta fram analyser för kortsiktiga projekt.

På sätt och vis är det en vidareuveckling av de analyser som tidigare gjorts i Excel på affärsenheterna. Mashups är effektivare och kan hantera stora mängder data, samt samköra en mängd olika system.

Mashups är dock något som ännu inte slagit på bredare front, det är fortfarande en liten del av tillväxten på beslutsstödslösningar, även om det är ett område som växer snabbare än de andra, enligt Radar Group.