Under katastrofen med orkanen Katrina i USA märkte myndigheterna att de hade svårt att nå fram med katastrofhjälpen eftersom de inte enkelt kunde hitta lämpliga flygplatser. Boeing uppmärksammade problemet och löste det genom att skapa en mashup, som kunde hämta in information från både interna och externa källor. Tiden det tog att få svar minskade från dagar till minuter.

Berättelsen kommer från Larry Bowden, IBMs chef för mashups och portaler. Han tar upp det som ett exempel på hur mashups kan användas för att snabbt reagera på aktuella händelser. Boeing skapade sitt system med IBMs Mashup Center på några veckor, en specialbyggd lösning hade tagit långt längre att utveckla.

– Med mallarna som följer med är systemet klart till 70 procent redan från första början, förklarar Larry Bowden.

Styrkan med mashups är inte bara snabbheten i utvecklingen utan att det med rätt verktyg är tillräckligt enkelt att skapa nya analysverktyg för att folk på affärssidan ska kunna göra det själva. Det minskar kön till it-avdelningen och snabbar upp utvecklingen.

Skapandet av en mashup sker med dra och släpp-teknik som skapar kopplingar mellan olika datakällor.

Mashups är inte en ny teknik för webben 2.0-tjänster, men inom företagen har det ännu inte tagit fart. Intresset har i dag främst kommit från it-avdelningar som sett en möjlighet att minska sina utvecklingsköer.

Än så länge är det främst mindre pilotprojekt som dragits igång med Mashup Center.

Fakta

Mashups fungerar för projekt som måste bli klara snabbt, utan ledtiderna som behövs för att it-avdelningen ska hinna utveckla ett system. De lämpar sig även för analyser som enbart behövs under en kort tid.

Mashups fungerar inte i system som innefattar transaktioner, eller hög integration. System som ska användas av väldigt många lämpar sig heller inte att skapa som mashups.