På måndag i nästa vecka ska EUs ministerråd fatta beslut om huruvida ett förslag kring programpatent ska antas eller inte. I den skrivelse som gjorts sedan en omröstning hölls i EU-kommissionen i höstas finns ett antal ändringar insmugna som leder till oinskränkta möjligheter att ta patent på programvara, menar Mandrakesoft.

Enligt Mandrakesoft kommer företag att kunna ta patent på såväl programvara som datastrukturer och processbeskrivningar.

- Det irländska ordförandeskapets förslag leder till att Amazons enklicks-patent blir giltigt även i Europa, sägert Christian Engström vid den svenska avdelningen av patentmotståndsorganisationen FFII, och syftar på ett omstritt amerikanskt patent som skyddar en process på e-handelsplatsen Amazon.

Mandrakesoft varnar också för att programpatenten, om de röstas fram i sin nuvarande form, kommer att ge upphov till en ny typ av företag vars enda syssla blir att genom hot om stämningar för patentbrott driva in pengar från IT-företag.

Enligt Christian Engström är förklaringen till att det ursprungliga förslaget om programpatent förvanskats inte att politikerna är medvetet illvilliga, utan att de helt enkelt inte vet bättre.

- Man kan inte klandra dem för att de har insett att det här är en tekniskt komplicerad fråga och därför har vänt sig till indsutrin. Men de enda som ids svara är de som har egna patentavdelningar som Ericsson, ABB och Electrolux och därför kommer ingen feedback från IT-branschen som ju är de som kommer att drabbas, säger Christian Engström.

- Sanningen är väl att politikerna inte konspirerar, men att de har vilseletts, säger han.

Ett skäl till att Mandrakesoft agerar nu torde vara att man vill ha snabb uppmärksamhet i frågan om programpatent. Med ett nära förestående parlamentsval kan utgången i nästa avgörande omröstning i ärendet, som ska ske i höst, påverkas.