Tim-Berners Lee arbetade på Cern, den europeiska organisationen för forskning om kärnenergi. Den 13 mars 1989 lämnade han in en plan till ledningen för hur flödet av forskningsinformation skulle förbättras, skriver The Economic Times.

Problemet var att folk kom och gick, och när de lämnade Cern försvann deras kunskap ofta med dem. Dessutom bestod datorparken av ett sammelsurium av datorer som inte var kompatibla.

Dokumentet beskriver något som liknar dagens webb. Chefen tyckte att dokumentet var vagt, men spännande och gav grönt ljus.

Tim-Berners Lee tillsammans med några kollegor satte igång och utvecklade det som sedan blev protokollet http, hyper text trasfer protocol, som hela webben använder i dag. Den första kommunikationen över http skedde 25 december 1990.

Tim Berners-Lee är i dag chef på W3C, World Wide Web Consortium, organisationen bakom de viktigaste webbstandarderna, som språket html, som används för att skapa webbsidor.