I februari klubbade riksdagen den mycket omstridda Ipredlagen, som ger upphovsrättshavare rätt att kräva information om misstänkta fildelare via domstol.

Den nya lagen är mycket impopulär bland svenskarna. Det visar en Sifoundersökning genomförd på uppdrag av Svenska Dagbladet.

Av tusen tillfrågade i alla åldrar anser 48 procent att fildelningslagen är fel. Bara 32 procent är för lagen, enligt undersökningen.

Motståndet mot lagen är störst bland unga män i åldrarna 15 till 29 år. Där är hela 79 procent av de tillfrågade emot lagen. I åldergruppen 30 rill 49 år är 65 procent emot lagen.

Bland de över 65 är 27 procent emot lagen och 34 procent för. Bland 50 -54-åringar är 45 procent av de tillfrågade emot lagändringen.

21 procent av de tillfrågade uppger att de själva laddar ned upphovsrättsskyddat material från nätet. Hur stort mörkertalet är går dock inte att säga, noterar Svenska Dagbladet.