Enskilda företag, många av dem webbhotell, tog förra helgen över driften av omkring hälften av alla svenska domännamn. Från och med nu är det webbhotell och liknande som ska fakturera slutkunder i stället för som tidigare Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

Flytten är en av de största förändringar som den svenska toppdomänen har genomgått och ger stora affärsmöjligheter för de företag som säljer domännamn.

Förändringen beskrivs som en framgång av både stiftelsen och flera ombud, eller registrarer som de nu kallas. Men flytten av omkring 20 000 domäner stoppades sedan Stiftelsen för Internetinfrastruktur upptäckt misstänkt fusk från registrarernas sida.

Inför överföringen har de företag som ska ta över domänerna, i många fall stora webbhotell, lämnar in förteckningar över de domännamn de ska ha fått mandat att sköta. För att verkställa flytten krävs ett avtal mellan slutkunden och registraren.

Tre av företagen ertappades med tveksamheter i listorna och stiftelsen valde att avbryta flytten tills en granskning har skett, enligt Danny Aerts, vd på Stiftelsen för Internetinfrastruktur.

– Vi har tittat på listorna och där vi hade anledning att tvivla på korrrektheten har vi stoppat övergången.

Han vill inte gå ut med namnen på de företag som åkt fast i kontrollen, men uppger att ett av dem sannolikt kommer godkännas redan denna vecka.

– I vissa fall har vi ringt upp slutkunderna så vi går ganska långt. Juridiskt har vi en bra situation eftersom vd:n eller firmatecknaren har intygat att listan är korrekt. Vid en så här massiv övergång måste vi kunna granska och agera.

Webbhotellet Loopia, en svensk jätte i domänsammanhang, prisar stiftelsen för hur övergången har skötts. På företagets blogg beskrivs samarbetet som lyckat.

”Med tanke på omfattningen av detta är det en stor bedrift att allting under övergången klaffade utan minsta incident”, heter det.

Fakta

  • Stora pengar står på spel i och med övergången till en ny affärsmodell. Tidigare har stiftelsen alltid fakturerat domänkunder från det andra året efter en registrering. Enligt den nya modellen får registrarerna möjlighet att behålla dem som kunder, vilket kan innebära intäkter på tiotals miljoner kronor per år för de största aktörerna.
  • Planen var ursprungligen att låta alla domännamn övergå till registrarerna, men till slut valde Stiftelsen för Internetinfrastruktur att låta de kunder som inte gjorde ett aktivt val bli kvar hos stiftelsen, något som orsakade en infekterad debatt härom året.