Telekombolagens branschorganisation Etno, som står för European Telecommunications Network Operators Association lanserade en webbsajt i måndags, med syfte att öka medvetenheten om musik, filmer och tv-program som finns lagligt nedladdningsbara på nätet.

Målet är att minska olaglig nedladdning av innehåll. Initiativet sker samtidigt som europeiska lagstiftare får allt fler propåer från skiv- och filmbolag att slå ned hårdare mot alla typer av nedladdning. I vissa länder, som Frankrike, har man valt en hård ansats, genom att hota att stänga av fildelare från internet. Regeln som föreslås är en urgammal sed inom rättskipningen: tre brott och du åker dit.

Men trycket från franska presidenten för EU under andra halvåret att sprida detta regelverk, har fallerat, framför allt på grund av motstånd från telekombolagen.

– De snabbt ökande möjligheterna när det gäller legitimt innehåll, visar på ett ökande samarbete mellan e-handelsleverantörer och innehållsproducenter för att reagera snabbare på förändringar i efterfrågan, när det gäller prisvärda, säkra och användarvänliga tjänster, säger Michael Bartholomew, chef för Etno till IDG News.

Ökande valmöjligheter och ökat medvetande bland användarna, inte tvångsmetoder, är enligt honom bästa sättet att komma tillrätta med fildelningen. Musikbolagen är dock inte speciellt imponerade över Etnos drag, utan fortsätter att kräva hårda lagar.

– Etnos webbsajt visar på många attraktiva, legitima tjänster som musikindustrin har utvecklat i Europa, säger John Kennedy, vd för skivbranschens intresseorganisation Ifpi, International Federation of the Phonographic Industry.

Han håller med om att ökat medvetande är viktigt.

– Men det är nödvändigt att Etno och andra medlemsföretag spelar en viktig roll för att komma tillrätta med storskalig piratkopiering, säger han.

Mot detta framhåller Etnos Michael Bartholomew att användarna inte bör kriminaliseras eller hotas, utan att olaglig fildelning måste hanteras under dagens regelverk.

Fakta

Innehållsleverantörerna försöker nu övertala lagstiftarna att stifta lagar för internet som ska kunna användas för att slå ned mot fildelare och skivbolag. De två lagarna som är under övervägande är en ny lag om e-handel och en om upphovsrätt.

Telekombolagen insisterar på att inga förändringar i regelverket behövs. Om innehållsleverantörerna misstänker brott mot upphovsrätten, har de möjlighet att gå till domstol för att få rätten att utfärda en undersökning, inte minst genom Ipred-lagen.

Innehållsleverantörerna vill dock gå ännu ett steg längre och göra telekomleverantörena ansvariga för att deras nätverk inte används för att bryta mot upphovsrätten, samt att åtgärder mot piratkopiering ska kunna vidtas utan att behöva gå till domstol.