Hyrtjänster är hett på affärssystem, enligt Gartners analytiker Chris Pang. Framför allt ökar kundvård, crm, och program för samarbete och redovisning.

– Ett skäl är den uppmärksamhet som just kundvård har fått som en följd av stora spelare som Salesforces satsning, säger Chris Pang.

Drivkraften bakom ökningen är den ekonomiska nedgången som gör att många företag både ser över sina kostnader och sina balansräkningar.

– Generellt har småföretag varken tid eller budget att implementera ett stort affärssystem. Där är en lösning som går snabbt att installera och där månadskostnaden är tydlig klart intressant, säger Chris Pang.

Genom att använda en hyrtjänst slipper företagen komplexa och dyra investeringar. Det är en stor fördel när det gäller grundläggande system som måste fungera men som inte erbjuder någon konkurrensfördel, exempelvis redovisningssystem.

Men det finns också nackdelar.

– Leverantören har kanske bara en version av sin tjänst som erbjuds till alla kunder utan några möjligheter till anpassning, säger Chris Pang.

Om kunden har ett komplicerat arbetsflöde kan det vara svårt att anpassa till en förkonfigurerad hyrtjänst. Leverantörerna har kanske anpassat sina tjänster till tillverkningsindustrin men exempelvis en aluminiumtillverkare kan ha så speciella processer att det är svårt att få stöd för dem i standardsystem.

Många företag föredrar att bara hyra vissa delar av affärssystemet eller att ha det installerat i den egna organisationen. Molnmodellen innebär ju att även bearbetningskraft och lagring sker över nätet.

– Många är försiktiga med sådana modeller. Företagen måste ha väldigt bra koll på sina data om de ska använda sig av moln. I många branscher, exempelvis offentlig sektor, är det knappast ens praktiskt genomförbart om organisationerna samtidigt ska följa lagen.

I stället har molntjänster den största ökningen inom produktivitetsprogram, kontorsprogram och samarbete. USA är än så länge den marknad som ligger först när det gäller hyrtjänster för affärssystem. Enligt Chris Pang ligger även nordiska företag långt framme tillsammans med Storbritannien.

– Hittills har Sydeuropa legat efter, delvis som en följd av att många av hyrtjänsterna kommer från USA och därför fortare anammas i regioner med goda kunskaper i engelska.

Även länder som Frankrike, Tyskland och Spanien börjar anamma hyrtjänster inom affärssystem.

När det gäller leverantörer tror Chris Pang att företag som har ett fokus på medelstora företag lyckas bäst.

– De stora leverantörerna av affärssystem, SAP och Oracle, lever sedan länge på sina licenser och har sitt fokus på storföretag. De har börjat med hyrtjänster, men vill inte erodera sin gamla affärsmodell.

– Därför tror jag att det tar tid innan de hinner ifatt de mindre nischaktörerna. Microsoft levererar kundvård på kran, men generellt är de stora aktörerna långsamma att ge sig in på hyrtjänster på grund av sina traditionella intäktsbaser.

På sikt tror han att kundvård blir den marknad som ökar snabbast, liksom program som förenar olika processer, exempelvis kopplingar mellan kundvård och ekonomisystem, eller mellan kundvård och logistik.

Blir hyrtjänster en nyckel till småföretagen på sikt?

– Det beror helt på leverantörernas förmåga att erbjuda det som kunderna vill ha. Men små och medelstora företag är helt klart den marknad som växer snabbast.