Lars Backhans och Hans Werner på Radar Group.

2009 är året när svenska företag tar det första stora steget från att köpa traditionell it till att köpa mjukvara och kapacitet som tjänster. 15 procent av de svenska företagen har molntjänster i sin budget redan i år, enligt en rapport som analysföretaget Radar Group presenterar i dag.

– Det här är ett lika stort paradigmskifte som när vi gick från stordatorer till pc-nätverk, säger Lars Backhans, konsult på Radar Group.

De stora globala leverantörerna – Google, Microsoft, VMware – har redan i år försäljningskrav på sig i Sverige, enligt Lars Backhans. Och de svenska företagen kommer att köpa.

De närmaste tre åren ökar mjukvara som tjänst med 48 procent och kapacitetstjänster med 30 procent, spår Radar Group. Det kan jämföras med att den svenska it-marknaden som helhet beräknas växa med åtta procent till 2012.

– Molnet kannibaliserar på traditionella tekniker och affärsmodeller, säger analysföretagets vd Hans Werner.

Skiftet till molnet får dramatiska konsekvenser för it-marknaden i Sverige. Inom tre år har 29,5 miljarder kronor försvunnit från de traditionella it-affärerna, det vill säga hårdvara, mjukvara och relaterade tjänster, enligt rapporten. I dess ställe läggs 13,8 miljarder kronor på molntjänster.

– Det handlar om en marknadsvärdesförändring. Antalet affärer blir detsamma, men prispressen sänker det totala värdet, säger Hans Werner.

Analysen är försiktig, enligt Hans Werner, eftersom den svenska it-chefen av tradition är konservativ. Men det räcker att ett av tio nya projekt genomförs med molntjänster för att Radar Group ska få rätt. Då räknar de ändå inte med något större skifte inom affärssystem, än.

Det finns en rad drivkrafter bakom skiftet: Krångliga licensregler, svenska it-chefers största huvudvärk, är en. Förhållandet mellan nytta och kostnader börjar ifrågasättas. Kontrollen över pengarna flyttas allt mer från it-chefer och tekniker till verksamheten. Utvecklingen på konsumentsidan ökar efterfrågan på tjänster som är fria från krångel. Ny teknik gör det möjligt och pressade priser gör det billigt.

Turbon för skiftet är lågkonjunkturen.

– Konjunkturläget sätter press på den traditionella modellen där varje inköp innebär en ökad kostnadsvolym. Den som förstår molntjänster förstår också att man blir av med stora risker, säger Lars Backhans.

– Det finns ett psykologiskt klimat som tvingar företagen att fortsätta investera utan att öka kostnadsvolymen, säger Hans Werner.

De är båda fullständigt övertygade om att flytten till molnet sker här och nu. Men de traditionella it-leverantörerna hänger inte med.

– Kanalen är inte strategiskt förberedd på det, säger Hans Werner.

Fakta

Enligt Radar Groups analys är prisbilden för molntjänster fortfarande skev. Priserna är satta efter småföretag och efter den traditionella affärsmodellen.

Den prissättning som Radar Group anser är rimlig skulle ge en total ägandeskapskostnad för infrastrukturtjänster i molnet som är 27 procent av dagens traditionella affär.

För standardiserade verksamhetssystem som crm, hr och fakturering ligger ägandekostnaden på 16 procent av dagens kostnader.