I dag har 60 procent av den nordiska arbetskraften tillgång till någon form av mobil, eller flyttbar uppkoppling, enligt IDC. Siffran ökar upp till 68 procent år 2007.

– Här sker en mycket snabb utveckling, där de anställda kan ta med sig sina arbetsplatser. Detta är en trend som ökar hela tiden och som är naturlig mot bakgrund av att samhällsekonomin blir allt mer kunskapsbaserad, säger Per-Arne Sandegren, analytiker på IDC i Sverige.

Den snabbaste utveckling inom mobilitet sker dock på konsumentsidan.

– I Sverige har vi passerat en miljon personer som med någon regelbundenhet testar att använda sina mobiler till mer avancerade saker än att prata i dem. Exempelvis att läsa Aftonbladet eller ladda ned bilder.Varannan mobiltelefon gprs och det finns tjänster som Vodafone Live och Telia Go. Detta gör det möjligt att surfa med mobildata, vilket uppemot var tionde användare gör, säger Per-Arne Sandegren.

Potentialen bland företagen är ännu större, med de möjligheterna att effektivisera som kopplingar mellan verksamhetskritiska system och mobila åtkomstverktyg innebär. I Norden har 57 procent av företagen infört någon form av mobil lösning. Detta innebär att Norden är bland de ledande regionerna i Europa när det gäller företagens satsning på att satsa på mobila lösningar.

Trots att andelen bärbara med trådlöst nätverkskort är på väg att närma sig 100 procent, ligger företagen lågt med mobil åtkomst till exempelvis affärssystemen.

– Det sker mycket intressant på marknaden, i form av spännande användning och produktutveckling. Hittills har utvecklingen handlat om att ta några funktioner ur den stationära miljön och göra den mobil. De olika delarna finns, men de har inte fallit på plats riktigt, säger Per-Arne Sandegren. Ändå lär det dröja innan företagen satsar på bred front.

– Ett av de stora problemen är dålig bakåtkompabilitet i de mobila åtkomstverktygens mjukvara, säger Per-Arne Sandegren. De som anpassar sina system för mobil användning kan inte vara säkra på att investeringarna kan leva vidare. Ytterligare ett problem är säkerheten, både i själva åtkomstverktygen och i överföringen.

– Drömmen är att kunna ta med sin arbetsplats överallt. Problemet är vad som händer om man tappar sin pda eller glömmer den bärbara datorn någonstans. Dessutom är frågan hur säker den mobila överföringen är exempelvis på en flygplats. Det är stor skillnad mellan att ladda ned företagsdata, jämfört med att ladda ned Hammarbyloggan, säger Per-Arne Sandegren.

Han fortsätter:

– Högst upp på önskelistan finns åtkomst till företagets e-post, följt av internet- och intranätåtkomst. Först därefter kommer åtkomst till affärskritiska program, samt ekonomi- och affärssystem, säger Per-Arne Sandegren.