Det största problemet med hyrtjänster är att få ihop alla de program för kundvård, ekonomi och redovisning som är knutna till de olika tjänsterna. Företag som knyter ihop för många system hamnar lätt i en infrastruktur som faller isär, skriver IDG News.

Ofta upphandlas olika hyrtjänster ute på affärsenheterna, av användare som har begränsade kunskaper om teknik. Allt fler företag satsar därför på en enhetlig strategi för att hantera hyrtjänsterna.

– Annars får du snabbt ett antal olika lösningar i företagets infrastruktur. Det saknas strategi, systemen hänger inte ihop och det skapar problem, säger Benoit Lheureux, analytiker på Gartner.

Många företag vet inte ens hur många hyrtjänster de använder.

Tre problem kan uppstå. Det första är att funktioner som läggs till hela tiden höjer ribban för den integration som krävs med existerande system och tjänster, exempelvis i form av allt mer detaljerade rapporter.

Det andra problemet är att leverantörerna ofta förbättrar sina gränssnitt, vilket skapar svårigheter med anpassning och uppgraderingar. Ett exempel är meddelandehantering som används för att skicka signaler till andra program om något händer.

– Om en tjänst börjar bete sig annorlunda kanske kundens integrationskod inte vet vad den ska göra, säger Ariel Kelman, produktmarknadschef på Salesforce.

Det tredje problemet som kan uppstå gäller om företaget på egen hand genomför förändringar i exempelvis rutiner, men även i form av korrigeringar av felaktigheter.

För att hantera det behövs en central arkitekt som har hela bilden klar för sig, som förstår både affärssidan och tekniska aspekter. Finns det ingen övergripande strategi kan följden bli långa svarstider. En spagettieffekt fast på tjänster, inte program.

Företaget behöver även ha en tydlig integrationsstrategi som innefattar hyrtjänster. Det går ofta stick i stäv mot den kultur som hyrtjänsterna förmedlar, att det ska vara enkelt att köpa tjänsterna.

Vissa företag satsar även på ett strukturerat ramverk för hyrtjänsterna. Ett sådant ramverk kan inte skruvas in en gång för alla utan måste växa fram över tiden. Både i form av programmering och i form av definition av affärsprocesser och modeller för dataanalys.

Fakta

1. Ha en övergripande strategi som innefattar hyrtjänster.

2. Ta dig tid att förstå affärsprocesser och annat som behöver göras innan integrationsarbetet startar.

3. Låt en informationsarkitekt sköta samordningen både utifrån ett affärsperspektiv och ett tekniskt perspektiv.