Svenska internetanvändare ska hindras att komma åt spelsajter i utlandet som är förbjudna enligt svensk lagstiftning. Det föreslogs i den utredning om Sveriges framtida spellagstiftning som lämnades till finansministern strax före årsskiftet.

Förslaget får nu utstå hård kritik från flera tunga remissinstanser.

”Helt otänkbart,” skriver Stockholms Handelskammare i ett remissvar som publicerades tidigare idag.

– Censur av Internet bör aldrig vara en lösning för att reglera en marknad. Det är tveksamt om detta är förenligt med yttrandefriheten och dessutom riskerar det att bli verkningslöst, rent tekniskt, skriver Peter Egart, vd för Stockholms handelskammare, i en kommentar till sitt remissvar.

Han noterar vidare att det i direktiven som ligger till grund för utredningen klart framgår att utredaren ska undersöka möjligheter till att blockera åtkomst till vissa internetsidor.

– Därför är det i första hand regeringen som ska kritiseras för att det över huvud taget framförs förslag om att införa censur på internet i Sverige, fortsätter Peter Egart.

Även Post- och Telestyrelsen, PTS, dömer ut förslaget som ogenomförbart:

”Regleringen kan medföra inskränkningar i enskildas yttrandefrihet och att det råder osäkerhet om sådana inskränkningar står i proportion till regleringens syfte", står att läsa i remissvaret från den 18 mars i år.

Samma tongångar återfinns i Statskontorets remissvar. Där varnas för att förslaget i praktiken skulle innebära ”ett förbud för svenska medborgare att utnyttja delar av internet”.

(Uppdaterad) En av de få berörda parter som försvarar förslaget är svenska spels vd Meta Persdotter. Hon hänvisar till lagstiftning i andra länder där utländska spelsajter redan blockeras av operatörerna.

– Det finns vissa länder som Italien och Australien där man har hittat ett sådant här system som verkar fungera. Men jag är inte rätt person att gå in på detaljerna om hur det är uppbyggt, säger hon till CS.

Hon betonar att Svenska Spel inte kommer med något eget förslag i frågan, utan bara ger stöd åt vad som framkommer i utredningen.

– Det vi gör är att ge stöd åt de förslag som har tagits fram. Vi kommer inte med någon ny idé. Vi ser ett behov av en uppstramning, vi har full respekt för att vi tycker olika saker men tycker att det här passar oss, fortsätter Meta Persdotter.

I en intervju i CS när utredningen presenterades kallade utredaren Jan Nyrén förslaget för ”ytterst kontroversiellt”. Han höll dock inte med om att det rörde sig om censur:

– Jag ser det inte som en yttrandefrihetsfråga. Det här är rent kommersiell verksamhet där vi ska ha lagstiftning. Det enda som har skett är att internet har kommit, vilket får konsekvenser. Men eftersom vi inte har haft blockeringar tidigare så blir det kontroversiellt, sa Jan Nyrén till CS den 15 december i fjol.

Remisstiden för förslaget går ut på onsdag. Berörda myndigheter, organisationer och företag har till dess på sig att lämna sina synpunkter och kommentarer.

Efter det väntar en lagrådsremiss och en proposition, regeringens förslag till riksdagen om en ny lag, baserad på utredningen och den efterföljande diskussionen.