Piratjägarlagen Ipred har trätt i kraft. Den innebär att operatörer kan tvingas röja anonymiteten för användare som sysslar med piratkopiering, för att en rättighetshavare ska kunna ta dem till domstol.

Lagen har varit mycket omdiskuterad, inte minst för att det inte kan bevisas att samma person som står skriven på en ip-adress är den som sysslar med illegal fildelning.

Det är viktigt inte minst vad gäller företagens ansvar i frågan. Vad händer när piratkopieringen sker i ett företagsnät, där ip-adressen tillhör ett företag snarare än en privatperson?

Experterna är oense. Jan Rosén, professor i civilrätt och ordförande i svenska föreningen för upphovsrätt, är tveksam till att företagen kan ställas till svars för deras anställdas handlingar.

– Att företaget skulle få skulden för de anställdas handlingar tror jag inte har någon bäring. Den anställde har aldrig som uppgift i verksamheten att syssla med illegal fildelning. Det gör vederbörande för att han vill ha ladda ned något för privat bruk, säger Jan Rosén,.

– I sånt fall kan jag inte tänka mig annat än att ansvaret ligger på den som utför gärningen. Med andra ord inte på arbetsgivaren eller företaget, fortsätter han.

Vad händer då om det tar stopp vid företaget, man inte vet vilken individ som är ansvarig?
– Kanske händer det ingenting. Man kan tänka sig att det blir för svårt att reda ut vem som är gärningsmannen, säger Jan Rosén.

Själva Ipred-lagen kan enbart användas till att få ut personuppgifter från en internetleverantör, inte för att ålägga företag att lämna ut information om sina anställda.

Dessutom hemlighåller sällan företag sina ip-adresser. I sådana fall behövs inget domstolsbeslut för att konstatera var piratkopieringen förekommer.

Henrik Pontén är jurist på Antipiratbyrån. Han lägger en större ansvarsbörda på företagen.

– Utgångspunkten är att det är gärningsmannen, i det här fallet den som håller på med illegal fildelning, som får ta ansvaret. Sen beror det på om företaget känner till vad som skett. Var företaget oaktsamt, lät bli att sätta stopp och så vidare? Det säger Henrik Pontén.

Vem väljer ni att lägga ansvaret på?
– Det beror på vad företaget har gjort. Har man en ordentlig policy och försöker skydda sig bedömer man att det inte är företagets ansvar. Borde man ha känt till det hamnar saken i en annan dager. Men det återstår att se, vi är intresserade av att det drivs fram en praxis här, säger Henrik Pontén.

Monique Wadsted är advokat och partner på advokatbyrån Maqs och företrädde flera Hollywoodbolag i rättegången mot The Pirate Bay. Hon menar att Ipred i många fall inte behöver blandas in alls i frågan om företagens ansvar.

– Om jag som advokat ställs in för den situationen skulle jag börja med att vända mig åt företaget, till exempel IDG, och säga att det förekommer aktiv fildelning hos er, var snälla och se till att det upphör, säger Monique Wadsted.

– Annars kan man hävda att IDG medverkar till intrånget, då begär man till exempel ett civilrättsligt förbud för IDG att fortsätta medverka i den här fildelningen. Då får företaget hantera det genom att stänga av den här personen, ta ifrån dem deras dator eller vad de nu vill göra, fortsätter Monique Wadsted.