Netnods statistik över nättrafiken genom knutpunkterna den senaste veckan. Klicka för en större version.

I går eftermiddag uppmärksammade CS att trafikmängderna i den svenska delen av internet sjunkit långt under genomsnittet.

Vid tvåtiden på onsdagen var datagenomströmningen två-tredjedelar så hög som dagen innan. Det enligt mätningar från Netnod-stiftelsen, som sköter knutpunkter i Stockholm, Malmö, Göteborg, Sundsvall och Luleå där olika internetoperatörers nät kopplas samman.

Raset sammanföll med att den mycket omstridda piratjägarlagen Ipred trädde i kraft. En rimlig förklaring till tappet är att den svenska fildelningen mattades av ordentligt i samma sekund som lagen blev verklighet.

Trafiken fortsatte falla under kvällen och natten. Vid niotiden på onsdagskvällen, vanligen den tidpunkt då nättrafiken är som högst, uppmättes en genomströmning på 110Gbit/s. Dagen innan var motsvarande siffra nästan dubbelt så hög. Vid niotiden på tisdagen uppmätte Netnod datamängder på nära 200 Gbit/s.

Under de senaste fyra veckorna har trafiktopparna konsekvent legat på mellan 150 och knappa 200 Gbit/s, alltså betydligt högre än efter Ipred-lagens införande.

Netnod-stiftelsen vill inte spekulera i vad det plötsliga trafiktappet kan bero på. Stiftelsen kan inte med säkerhet säga att just minskad fildelning ligger bakom, det eftersom mätningar på olika sorters trafik saknas. Det återstår även att se hur trafiken fortsätter att utvecklas under de kommande dagarna och veckorna.

Bland de stora operatörerna vill varken Teliasonera, Telenor eller Tele2, vars nät inte ingår i Netnods mätningar, dela med sig av egen statistik för att bekräfta bilden. Teliasoneras presschef Jan Sjöberg ger ändå följande kommentar:

– Fildelningen, oavsett om det kommer från legala eller illegala förlagor, påverkar ju såklart. Men det kan finnas en mängd andra orsaker, säger Jan Sjöberg.

Känner du till någon specifik händelse under gårdagen som kan förklara en nedgång för internettrafiken?

– Nej, det kan jag inte säga.

Jon Karlung är vd för bredbandsoperatören Bahnhof. Han bekräftar att trafikmängderna i det egna nätet sjunkit med ungefär lika stor andel som i Netnods mätningar. Från trafiktoppar på runt 23Gbit/s innan piratjägarlagen når nu Bahnhof upp till ungefär 15Gbit/s.

Trafikraset innebär att en stor del av kapaciteten i de svenska bredbandsnäten nu ligger outnyttjad.

– Hur kommer det sig att vi har ett av de finaste bredbandsnäten i världen? Det beror förmodligen på att det har varit trafikintensivt med många tjänster som dragit kapacitet. Skulle det här hålla i är vi nere på sydeuropeiska nivåer.

– Med den trafik vi har nu skulle Sverige klara sig med den infrastruktur de har i Italien, fortsätter Jon Karlung.

CS har förgäves sökt Netnods chef Kurt-Erik Lindqvist för mer information.

Mer statistik och trafikdata finns på www.netnod.se.