Kommunikation via snabbmeddelanden blir allt vanligare i kontorsmiljö där både Microsoft och IBM marknadsför produkter kopplade till grupprogramen Outlook och Notes. På många företag är det dock vanligt att de anställda tillåts använda gratisprogram som MSN Messenger and Icq vilket samtidigt inneburit att virusmakarna hittat nya ingångar till företagens system. Enligt Symantecs beräkningar har antalet virus och maskar skrivna för chattprogram ökat med hela 400 procent under de två senaste åren.

Länkar till skadliga sidor
Under innevarande år är det främst maskarna Jitux.A och Bizex som uppmärksammats på denna plattform. Bizex är den farligaste varianten där användaren via snabbmeddelanden får en länk till en webbplats som skannar användarens dator i jakten på spår efter elektroniska betalningar. Den aktuella webbplatsen stängdes nyligen men ingen vet hur mycket information som samlats in före det.

Kräver aktiv handling
Som vanligt i dessa sammanhang krävs alltså en aktiv handling där man klickar på en länk som antingen kopplas till en webbplats med skadlig kod eller startar nerladdning av ett litet, men ack så skadligt program som till exempel kan dölja sig i något som ser ut som en oskyldig bild. Annnan skadlig kod kan dölja sig i nerladdningsbara spel, till exempel i Osama Found som fick rejäl spridning tidigare under året. Tackar man ja till att ladda ner spelet får man på köpet ett program med funktioner för att sända meddelanden till alla kontaktpersoner i adressboken.

Antivirusföretagen vaknar
De allt intensivare attackerna mot program för snabbmeddelanden har inneburit ett nyväckt intresse för detta segment hos antivirusföretagen. Zone Labs har nu börjat sälja ett tillägg till brandväggen Zone Alarm som krypterar snabbmeddelanden och blockerar misstänkta url:er. Även Symantecs Norton Antivirus och motsvarande produkter från McAfee har numera funktioner för skanning av snabbmeddelanden. Enligt de tester som amerikanska PC World nyligen genomfört har i stort sett hela antivirusbranschen uppgraderat produkterna för att möta de nya hoten. Men testarna noterar att det största hotet kvarstår: inget kan hindra virus och maskar så länge användarna aningslöst klickar på länkar och bilder.