Open Handset Alliance med Google i spetsen har lanserat Android Marketplace. På konferensen CTIA i förra veckan aviserade Research In Motion sin App World för Blackberrytelefoner. Nokia berättade mer om Ovi Store, och Microsoft gav detaljer om sin Windows Marketplace for Mobile.

Marknadsplatserna är intressanta att analysera. Själva företeelsen flyttar fokus från telefonmodell och operatör till plattform. Vid nästa telefonköp bryr sig kunden mer om hur enkelt det är att hitta, köpa och installera nya program, och hur stort utbudet är. De aspekterna knyts i första hand till vilken plattform telefonen använder.

Plattformstrenden hittar snart ut i kundbudskap och marknadsföring och förändrar landskapet för tillverkare, operatörer och återförsäljare.

För att en marknadsplats ska bli framgångsrik måste den framför allt vara enkel att använda. Användargränssnittet på telefon och dator är avgörande. Det måste vara enkelt att betala och kunden måste kunna lita på säkerheten i betalningsprocessen.

Marknadsplatsen måste också attrahera utvecklare. I receptet hittar vi gratis utvecklingsverktyg och välfungerande tekniska gränssnitt, tydliga riktlinjer för hur program ska utformas och fungera, och en snabb och effektiv certifieringsprocess. Utvecklaren måste få tillhandahålla uppdateringar för sina produkter utan kostnad, och få behålla större delen av intäkten när kunden köper en produkt.

Den marknadsplats som lyckas attrahera de stora programvaruhusen har fördelen att kunna erbjuda kända varumärken bakom program och spel.

Operatörerna, som under många år försökt ”baka marknadsplatser”, hålls i alla avgörande delar utanför ekvationen. Det är en snabbt övergående sorg eftersom det är datatrafiken som står för deras intäktsökningar i dag. Datatrafik som drivs till del av... just det, marknadsplatserna.

I ett större perspektiv blir marknadsplatserna katalysatorer för nästa generation av mobila lösningar både för konsumenter och företag. De som vill dra maximal nytta av mobilmarknaden i morgon måste studera, förstå och etablera sig på de marknadsplatserna.

Fakta

... om problem och möjligheter med att få affärsnytta av sina teknikinvesteringar. Alla har erfarenheter direkt från verkligheten. Varje månad kan du läsa Andreas Sjöström, Filip Ekstrand, Gunilla Etsare och Joakim de Leeuw.