Lagen klubbades igenom redan 2005 och tvingar internetleverantörer att lagra information om sina kunders trafik i minst ett år. Ett liknande direktiv för teleoperatörer har införts tidigare.

Internetleverantör i samtliga EU-ländet är tvungna att följa lagen. Den kräver dock inte internetleverantörerna att lagra innehållet i mejl eller vilka webbplatser en viss person besöker. Däremot kräver lagen att internetleverantörer registrerar vilka personer en viss användare kommunicerar med via e-post eller ip-telefoni.

På så sätt ska EU kunna bygga upp ett nätverk där det går att se vilka personer som är relaterade till varandra. Informationen ska sedan användas för brottsbekämpande syften.

Sverige har ännu inte antagit den nya lagen. Ett lagförslag förväntas emellertid att presenteras av regeringen till sommaren. Godkänns lagförslaget så kommer lagen med största sannolikhet att träda i kraft den 1 januari nästa år.

Enligt brittiska BBC prövas lagen för närvarande i domstol i Tyskland. Förutom Sverige och Tyskland har samtliga EU-länder nu infört lagen.

Internetleverantörer inom EU har tidigare klagat på att EU-lagen skapar stora kostnader. I Storbritannien har staten gått med på att subventionera kostnaderna för införandet.