Uppgifterna är ännu knapphändiga och SCB ska gå ut med reviderade beräkningar och mer information imorgon förmiddag.

I september förra året släppte SCB en felaktig inflationsprognos, som berodde på ett programmeringsfel. Felet uppstod när nya skomodeller skulle in i systemet som övervakar konsumentpriserna.

Den gången blev följden att Riksbanken höjde räntan.