Linux har hamnat i finrummet. Det är inte längre en företeelse som sker i det fördolda i blanka serverrum eller i dammiga datorer på små studentrum. Nej, Linux har hamnat på agendan hela vägen upp till styrelserummen. Tecken som tyder på detta är de hyllmetrar som skrivs om fenomenet i böcker, tidskrifter, tidningar och på internet.

Samtidigt angrips Linux (och öppna program) allt oftare. Det publiceras studier där jämförelser alltid förordar den som beställt undersökningen, stämningar far hit och dit, det skrivs krönikor och insändare som på olika sätt vill visa på svagheter och brister i programmen eller hos dem som anses företräda rörelsen.

Det finns de som till och med dristar sig till att ifrågasätta Linus Torvalds som upphovsman för Linux.

Men ingen tycks lyssna. Företag och organisationer använder öppna program av hjärtans lust och tvekar inte att stämma in i lovsången. Kanske för att alla har sett angreppen förut.

Angreppen utförs av personer som har en egen dold agenda eller verkar vara köpta av något multinationellt företag. För 20 år sen angreps ett mjukvaruföretag i Redmond utanför Seattle på samma sätt.

För mig är det ett tecken på mognad. Det finns någon som känner sig hotad. Det är ett gott tecken.

Samtidigt som de öppna angreppen tycks vara tomma slag i luften sker det saker i det fördolda. Jag talar naturligtvis om mjukvarupatenten inom EU.

Jag tror inte att politikerna egentligen inser riskerna med det nuvarande förslaget. Även om grundidén med skydd för forskning och utveckling är god, finns det en stor risk att utvecklingen kommer att närma sig den amerikanska. Det är inte för inte som lagförslaget lovordas av multinationella företag.

Förlorarna kan bli mindre företag som saknar resurserna som krävs för att driva patentprocesser.

Om några lovar guld och gröna skogar måste andra måla f-n på väggen. Det är demokrati. Det enda jag vill är att alla politiker, oavsett partitillhörighet, bör tänka på att även företag som Ericsson, Nokia och Ikea en gång var små. Tillväxten bör kanske ske på hemmaplan i stället för i låglöneländer, hos internationella koncerner eller hos patentbyråer. Ett betänkande från IT-strategigruppen kanske är berättigat?

Kanske är min oro för mjukvarupatent är ogrundad. Trots allt är öppna program starka i USA, trots patentlagstiftningen. Kanske blir hela systemet en papperstiger. Kanske struntar användarna i olyckskorparnas kraxande. Kanske slipper vi se liknande domstolsprocesser här. Kanske påverkas inte öppna program av angreppen eller patenten. Kanske.

Thomas Rosén, utvecklings­chef på Cendio. Du når honom på thomas.rosen@cendio.se