I dag presenterade Tele2 och Telenor planerna för det gemensamma nätbolaget, Net4mobility. Bolaget ska under ledning av Karl-Johan Nybell bygga ett rikstäckande mobilnät baserat på lte-tekniken, även kallad 4g, med datahastigheter på upp till 150 Mbit/s. Målsättningen är att upphandling av utrustning ska ske under sommaren och att utbyggnaden ska starta kort därefter.

Tele2 och Telenor räknar med en bred utrullning, främst i storstäderna, under 2010 och 2011. Hela nätet, som ska täcka en yta betydligt större än dagens gsm-nät, väntas stå klart 2013. Parterna lovar en hastighet på cirka 150 Mbit/s i storstäderna och 80 Mbit/s i övriga delar av landet.

– Det känns bra att röra om på marknaden. Det vi behöver för att få fart på marknaden är att vi får fram bra modem till bra pris, säger Tele2s Sverigechef Niklas Palmstierna.

Och det är just till datatrafik som det nya nätet ska nyttjas.
Målsättningen är att sätta press på Telia och locka över kunder som i dag köper bredbandstjänster via Telias kopparnät.

– Vi ser en kraftigt ökad efterfrågan på mobilitet och mobilt bredband i synnerhet. Med 4g får vi en kapacitet som är bättre än många dsl-tjänster samtidigt som du kan använda det var du än är i Sverige, säger Niklas Palmstierna.

Han får medhåll av Lars-Åke Norling, Sverigechef på Telenor.

– Bygget kommer att bli ett starkt alternativ till Telias
bredbandsnät. 4g är ett nät för data. Ett ip-baserat nät byggt för att hantera stora mängder data. Vi ska se till att det fungerar lika bra som det fasta bredbandsnätet, säger han.

Ingen av partnerna vill delge några detaljer vad gäller investeringsnivåer eller val av leverantörer. Båda är dock överens om att utbyggnaden blir betydligt billigare jämfört med investeringen på 4,5 miljarder kronor som Tele2 och Telia petat in i det gemensamma 3g-nätet.

Förutom en satsning på 4g innebär det nya samarbetet mellan Tele2 och Telenor att respektive gsm-nät ska släckas över tid. I stället blir det ett gemensamt gsm-nät i det samägda nätbolaget.

– När vi bygger ut vårt nya förändrar vi spelreglerna i Sverige. Nätbolaget ska bygga ett landtäckande nät för 4g och kompletterar det med 2g och då kan vi släcka ner våra egna 2g-nät.

Enligt analysföretaget Gartner väntas cirka 2 miljoner svenska använda mobilt bredband nästa år, en fördubbling jämfört med i fjol.

– Vi ser en enorm tillväxt och det är efterfrågan som styr våra planer. Mobilt bredband driver marknaden, säger Niklas Palmstierna.

Vilken prisnivå kommer tjänsterna landa på när de väl är i drift?

– Det kommer att vara en fortsatt prispress. Telenor och Tele2 är fortfarande konkurrenter på slutkundsmarknaden. Men jag tror inte att det blir något fast pris utan vi går mer och mer åt hållet att användarna ska betala för den kapacitet som de använder.