Piratjägarlagen hade bara varit verksam i några timmar innan den första anmälningen kom. Förläggareföreningen, med fem bokförlag i ryggen, begärde att få veta vem som stod bakom en ftp-server som, enligt anklagelserna, innehöll stora mängder ljudböcker.

Sedan tog det stopp. Varken skivindustrins Ifpi eller Antipiratbyrån, de två mest högljudda branschorganisationerna i piratjakten, har anmält en enda fildelare. Detta trots Ifpis löfte om att anmäla minst 100 personer under det första året som lagen var verksam.

Svenska Förläggareföreningens Kjell Bohlund berättar att bokförlagen fört samtal med film- och skivbranschen inför den nya lagen. Ändå fick förlagen stå ensamma som företrädare för upphovsrättsindustrin när den första processen drog igång.

Blev du förvånad när de andra inte agerade lika snabbt?
– Ja, lite grann, säger Kjell Bohlund.

Han kan inte säga om det finns planer på fler processer, men beskriver den anmälda servern som exceptionell. Förläggareföreningen ska ha haft koll på den en tid innan lagen trädde i kraft.

– Nästan hela ljudboksbranschen fanns upplagd på servern, enligt den information vi har. Skadan var oerhört stor, säger Kjell Bohlund.

Antipiratbyrån, som företräder film- och spelbolag, bistod Förläggareföreningen i utredningen men har ännu inte själv försökt få ut några abonnemangsuppgifter. Juristen Henrik Pontén vill heller inte berätta om några anmälningar är på väg.

Han hänvisar istället till andra tillslag mot vad han menar är slutna fildelningsservrar, men i de processerna var inte Ipred-lagen inblandad.

Mer högljudda röster har hörts från skivindustrins branschorganisation Ifpi. Vd Lars Gustafsson medger att organisationen ännu inte har kommit till skott med någon anmälan, men säger att bevisinsamling pågår. Det skulle innebära att ip-nummer loggas för senare anmälningar.

– Bevisningen skall sammanställas och värderas innan vi gör en ansökan. Bevisningen måste presenteras så att det blir självklart för tingsrätten att uppgifterna skall lämnas ut.

Nu avvaktar han resultatet av den process som Förläggareföreningen driver.

– Vi vill också se hur det ärendet hanteras och hur mycket bevis som krävs. Det var bra och vaket av dem att vara först och det är positivt att även andra rättighetshavare än film- och musikbolagen använder den nya lagstiftningen.

Förläggareföreningens anmälan fick snabbt kritik för både för metoderna som utredarna använt och för de bevis som framlagts. Operatören som kan tvingas avslöja sina kunder har protesterat. Tingsrätten har ännu inte beslutat om uppgifterna ska lämnas ut.