Operatören Bahnhofs vd Jon Karlung gick på onsdagen ut i och berättade att han är beredd att gå långt för att inte behöva lämna ut kunduppgifter som begärs ut med stöd i Ipred-lagen.

– Vi håller på informationen i någon vecka, därefter lagrar vi ingenting, säger han.

Enligt Jon Karlung är det så det fungerar på det flesta av de orter där Bahnhof agerar, men kan inte ge några säkra löften.

– I majoriteten av de här ställena är det så. Det ligger helt i linje med vår integritetsprofil, säger han.

De flesta bredbandsoperatörer sparar loggar som gör det möjligt att avgöra vilken kund som hade en viss ip-adress vid en viss tid. Men enligt Post- och Telestyrelsen står det företagen i princip fritt att låta bli. Därmed blir det i praktiken omöjligt att begära ut personuppgifter, vilket är precis vad lagen handlar om.

– Någon generell skyldighet att spara den här typen av uppgifter för alla abonnenter föreligger inte, säger Peder Cristvall, jurist på PTS.

Lagen om elektronisk kommunikation ställer vissa krav på operatörer att tillhandahålla en säker tjänst. Säkerhetsarbetet kan innebära att datorer som används för spamutskick eller överbelastningsattacker ska spåras. Men det betyder inte automatiskt att loggar måste sparas.

– Vi har ännu inte haft något tillsynsärende där vi har tagit ställning till det, säger Peder Cristvall.

Daniel Westman, doktorand i juridik vid Stockholms universitet, är inne på samma spår. De flesta operatörer vill kunna spara loggar för att utreda missbruk som utskick av skräppost eller överbelastningsattacker, säger han.

– Av det skälet har man tyckt att det behövs en viss lagring. Men rent rättsligt finns det inget krav på att lagra den här typen av information, säger han.