Orsaken är att regeringens kompletteringar av signalspaningslagen fortfarande är under "omfattande och noggrann" beredning. Kabelspaningen föreslås nu dra igång den 1 december i år istället för den 1 oktober som tänkt.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att signalspaningslagen rivs upp och utreds i grunden av en parlamentarisk utredning. Partierna avstår därför från att ta ställning till utskottsmajoritetens förslag.