Trots en trög start där många företag ratade tekniken för att den bland annat var för krånglig har e-post i mobilen blivit en självklarhet att erbjuda i majoriteten av de nordiska företagen.

Att alltid ha e-postinboxen med sig i mobilen i fickan. I de flesta öron låter det som en klockren tjänst, men mobiloperatörer har puffat för tekniken i åratal utan att det stora genombrottet kommit.

När man tittar bakåt i tiden är e-post i mobilen en teknik som också haft mycket mot sig:

• Ofta omänskligt krångliga inställningar för att det ska fungera.

• Svårigheter med att skriva längre meddelanden på mobilens siffertangenter.

• Svårigheter att läsa bifogade filer i mobilen.

• Frånvaron av enkla pushmail-lösningar där man får ett meddelande direkt när det kommit ett nytt mejl.

Trots att inget av dessa hinder försvunnit helt har det blivit mycket enklare att använda e-post i mobilen i dag.

Fler och fler har fått ”datorlika” jobbtelefoner med minitangentbord som gör det lättare att skriva text och i många fall även hjälpligt läsa bifogade Word- och Excelfiler.

E-postens inbox ser ut och fungerar på ungefär samma sätt som i datorn. Inställningarna är ofta automatiserade och pushmail-funktioner har blivit vanligare.

Förenklingarna har gett resultat. I dag använder 60 procent av de nordiska företagen e-post i mobilen, enligt en stor mobilitetsundersökning som Telenor låtit göra.

Undersökningen omfattar 2 000 beslutsfattare och vanliga användare på företag i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Tittar man enbart på svenska företag är siffran något lägre. Bara hälften av företagen använder e-post i mobilen. Finland toppar listan. Där använder 85 procent av företagen e-post i mobilen.

Ungefär hälften av de tillfrågade tror att fler på deras företag kommer att börja använda e-post i mobilen i år.

När man enbart frågar användarna ute företagen är det bara en tredjedel som svarar att de kör e-post i mobilen. Skillnaden förklaras av att en del företag bara erbjuder det till delar av organisationen.

Dessutom är det många användare som fortfarande bara har gamla jobbmobiler som inte klarar mobil e-post.

Den starkaste drivkraften för företagen är att göra så att anställda kan jobba från andra platser än kontoret. Ökad effektivitet och affärsnytta kommer först längre ner på listan.

En fjärdedel av de användare som tillfrågats säger också att de jobbar utanför kontoret delar av sin arbetstid.

Företagens drivkrafter mot ökad mobilitet skiljer sig mellan de nordiska länderna. Över 80 procent av de finska företagen framhåller att mobila arbetssätt ger bättre kostnadskontroll genom exempelvis ett minskat resande.

För svenska företag ligger motsvarande siffra på under 50 procent.

I Danmark uppger nio av tio företag att mobil åtkomst till affärssystem är den starkaste drivkraften för att satsa på mobila lösningar.

En majoritet av beslutsfattarna som tillfrågats uppger att den rådande lågkonjunkturen inte påverkar deras investeringar i mobil kommunikation. När undersökningen gjordes i november uppgav hälften av företagen att de inte kommer att minska sina investeringar i kommunikation under 2009 jämfört med 2008.

35 procent av företagen uppger att de tänker öka sina investeringar i år. I Sverige är siffran bara 27 procent.

Den största bromsklossen för ökad mobilitet på företagen är farhågor kring säkerhet. 70 procent av företagen anser att det är en återhållande faktor för ökad mobilitet.

15 procent tillåter inte att anställda kopplar upp sig på det lokala nätet när de befinner sig utanför kontoret.

Samtidigt uppger sju av tio anställda i undersökningen att de brukar koppla upp sig utanför kontoret