Den 18 maj beslutade EUs ministerråd att tillåta patent på datorrelaterade uppfinningar. Den svenska regeringen har, med stöd av moderaterna, varit pådrivande. Beslutet måste emellertid godkännas av EU-parlamentet till hösten. Då gör vänsterpartiet allt för att stoppa förslaget.

I USA är mjukvarupatent tillåtet och Microsoft och IBM hänvisar till patenten för att motarbeta mindre företag. Införs ett patent även i EU är risken överhängande att det blir svårt för mindre företag, forskare eller privatpersoner att tillverka datorprogram.

IT-sektorn riskerar att gå från att vara en innovativ drivkraft i Europa till att bli ett högriskområde där den som kan betala de bästa juristerna vinner. I dag tillåter lagstiftningen flera program som fyller samma funktioner, som att spela mp3-filer eller "klickfunktioner" för elektronisk handel.

Med ett mjukvarupatent kan man hindra andra att använda de lösningarna med hänvisning till att hela mjukvaran tillhör företaget.

Ett mardrömsscenario vore en utveckling mot att dokumentformat (doc, pdf) patenteras.

Protesterna har inte låtit vänta på sig. Organisationen Eurolinux har samlat in över 300 000 namnunderskrifter från företag och privatpersoner i Europa mot mjukvarupatent.

Expertgrupper som FFII, Foundation for a Free Information Interchange, och Free Software Foundation Europe agerar för att förmå oss kommande parlamentariker att ta ansvar för framtida generationer.

Vänsterpartiet vill ha ett forskningsklimat med ett öppet utbyte av idéer och kunskap. Detta driver på nya idéer och smarta lösningar.

Rädsla för att bli stämd av transnationella datorjättar är knappast befrämjande för en fri och dynamisk forskning.

Vänsterpartiet röstade mot en lag om mjukvarupatent i EU-parlamentet i september, och har även verkat emot förslaget i riksdagen. Då lyckades vi stoppa det.

Nu har ministerrådet ändå lyckats driva igenom ett dåligt förslag som kan bli ödesdigert för tusentals programmerare, forskare och småföretag i Europa.

Till hösten gör vi därför allt för att direktivet om mjukvarupatent inte går igenom i EU-parlamentet.

Privata monopol ska inte få hämma framtidens forskning!

Jens Holm
kandidat till EU-parlamentet,
vänsterpartiet