De hårda straffen är inte förvånande efter att tingsrätten slagit fast att åtalade i Pirate Bay-målet gjort sig skyldiga till medverkan, anser Daniel Westman, doktorand i rättsinformatik vid Stockholms universitet och styrelseledamot i Svenska föreningen för upphovsrätt.

– Det är en välskriven och pedagogisk dom, sedan kan man resonera på olika sätt i principfrågorna, säger Daniel Westman.

Den stora frågan enligt honom är huruvida Pirate Bay påverkas av de EG-bestämmelser som finns kring skyddandet av elektroniska handelssajter.

– Där skulle man kunna ha än annan uppfattning när det gäller ansvarsfriheten som gäller elektronisk handel. Jag tycker man är lite hård i domen.

Är du förvånad över de hårda straffen?
– Nej, inte givet att man kommit fram till att det är medverkan. Domstolen har kommit fram till att det sker i en näringsverksamhet, då påverkar det straffvärdet.

Båda sidorna i målet har meddelat att de ska överklaga domen.

– Fältet är brett för en fördjupad analys av de principiella frågorna. Tingsrättsdomen ger en bra utgångspunkt för hovrätten att gå in på dem.