Bredbandsoperatören Bahnhof redovisar en omsättning på 39,5 miljoner kronor för det första kvartalet 2009. Det är en rejäl ökning på fjolåret, då motsvarande siffra var 26,9 miljoner kronor.

Procentuellt sett är vinstökningen ännu större. Vinsten före skatt landar på 2,5 miljoner kronor för det första kvartalet. Det är 58 procent mer än under motsvarande period i fjol, då vinsten var knappa 1,6 miljoner kronor.

För det fjärde kvartalet 2008 var vinsten 2,2 miljoner kronor.

Bahnhof har nu 49 500 privatkunder. Tillväxten på företagsområdet uppges vara i linje med prognosen, men antalet kunder framgår inte av rapporten.

Bolagets prognos för helåret ligger kvar på 163 miljoner kronor och en vinstmarginal om 7 procent. Siffrorna är försiktigt angivna, enligt företaget.

I samband med rapporten säljer Bahnhofs huvudägare ut en del av sitt innehav. Till den tidigare aviserade försäljningen av 1 500 000 b-aktier läggs ytterligare 200 000 b-aktier. Dessa säljs ut till ett teckningspris av 6,5 kronor styck.

Aktierna säljs av bolaget K.N Telecom, som äger 89 procent av verksamheten i Bahnhof. Aktierna som säljs ut representerar 15 procent av bolagets ägande i Bahnhof.

K.N Telecom representerar Bahnhofs vd Jon Karlung, styrelseordförande Nils Dahlborn och styrelseledamot Andreas Norman.

Bahnhofs vd Jon Karlung varit mycket synlig i debatten om piratjägarlagen Ipred. I kvartalsrapporten skriver han att den nya lagen, åtminstone kortsiktigt, gynnar Bahnhof ekonomiskt:

"Bolagets trafikmönster avviker inte från andras, kapaciteten har minskat. Sannolikt beror detta på den nya lagstiftningen," står att läsa i rapporten.

"De rörliga kostnaderna för IP-transit och för internetkapacitet ser preliminärt ut att sjunka drastiskt. Investeringsbehovet i hårdvara för att möta en ständigt ökad trafik har också minskat," fortsätter rapporten.