Det är företaget Black Duck Software som skapar utvecklingsverktyg som gjort uppskattningen baserad på en egen databas över öppen källkods-projekt.

Databasen innehåller över 200 000 öppen källkods-projekt om sammanlagt 4,9 miljarder kodrader och motsvarar 2 miljoner utvecklingsår.

Timothy Yeaton, vd på Black Duck Software, kommenterar rapporten med att tio procent av all applikationsutveckling är överflödig då denna funktionalitet redan finns i andra projekt, färdig att importeras.

På det sättet skulle exempelvis amerikanska företag kunna spara upp till 22 miljarder dollar per år genom att återanvända kod.